درباره

محمدرضا طالبی اردكانی

جراح و متخصص بیماری‌های لثه و ایمپلنت‌های دندانی
فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی

26140126-9 (9821+)


مطب: اقدسیه، خیابان موحد دانش، نبش خیابان نیلوفر، پلاک 2، ساختمان فوق تخصصی پزشکان صاحبقرانیه، طبقه 3، واحد 304
کلینیک دانشگاه شهید بهشتی: دانشکده دندانپزشکی، بخش پریودانتیکس
تلفن: 29902314(9821+)
پذیرش: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
 • بورد تخصصی پریودانتیکس از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران، 1375
 • دکترای عمومی دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران، 1372
 • فلوشیپ لیزر از دانشگاه آخن آلمان، 1389
 • عضو انجمن دندانپزشکی ایران
 • عضو انجمن علمی پریودنتولوژی ایران
 • عضو انجمن علمی پریودنتولوژی آمریکا
 • برگزاری بیش از 10 دوره آموزشی ایمپلنت
 • برگزاری دوره‌های آموزشی پیشرفته ایمپلنت و پیوند استخوان
 • گذراندن دوره آموزشی Basic Implantology and Clinical Demonstrations، شرکت VOZARA
 • گذراندن دوره آموزشی جنبه‌های جراحی و ایمپلنت‌گذاری در ایمپلنت‌های دندانی استئواینتگریت شده، شرکت BioHorizons Implant Systems
 • گذراندن دوره آموزشی پیشرفته ایمپلنت‌های دندانی، دانشگاه پزشکی Graz
 • گذراندن دوره آموزشی کلینیکال سیستم‌های لیزری دندانپزشکی Fidelis Plus، شرکت Fotona
 • گذراندن دوره آموزشی پیشرفته ایمپلنتولوژی (بارگذاری فوری، برنامه‌ریزی و درمان پروتز، بزرگ کردن استخوان، بالا بردن سینوس، مدیریت بافت نرم و سخت )،AEC
 • غلامعلی غلامی، آزاده اسماعيل نژاد، محمدرضا طالبی اردكانی، زهره طبيب زاده نوری، مريم آقالو، زهرا عليزاده طبری، اصول و قواعد بازسازی استخوان فكين (G.B.R)، انتشارات شایان نمودار، 1392.

تجربیات حرفه‌ای

تجربیات بالینی
 • دوره‌های آموزشی ایمپلنت در آلمان، سوئیس و سوئد
تجربیات اجرایی
 • دانشیار دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مدیر گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی (1393)
 • سرپرست تخصصی بخش پریودانتیکس شهید بهشتی (1393- 1391)
 • رئیس دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی، یزد (1384- 1378)
 • معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی، یزد (1378- 1375)
 • دبیر اجرایی کنگره پریودنتولوژی ایران (1390)
 • رئیس کنگره و انجمن پریودنتولوژی ایران (1388)
 • دبیر اجرایی کنگره پریودنتولوژی ایران (1384)
 • دبیر اجرایی سومین سمپوزیوم استئولوژی ایران

مقالات

مقالات ارائه شده در مجلات داخلی
 • امير معين تقوی، حسين‌ عقيلی، محمدرضا طالبی‌اردکانی، سپهراد مدنی‌فر، «بررسی‌ ميزان‌ آگاهی‌ بهورزان‌ شهرستان‌های‌ يزد و تفت‌ از بهداشت‌ ‌دهان‌ و دندان‌ در سال 1379»، مجله دندانپزشكی جامعه اسلامی دندانپزشكان، دوره 16، شماره 4، ص‌ص. 112-103، زمستان 1383.
 • بهزاد هوشمند، محمدرضا طالبی اردكانی، مهدی كدخدازاده، عباس احمدی، « مقايسه تأثير بالينی جرم‌گيری و تسطيح سطوح ريشه‌ای به تنهايی و همراه با كاربرد موضعی ويتامين E‌ به روش تری در درمان پريودنتيت مزمن- مطالعه كارآزمايی بالينی تصادفی»، مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دوره 30، شماره 3، ص‌ص. 168-163، پاییز 1391.
 • Saharkhizan M, Kadkhodazadeh M, Talebi Ardakani MR, Nik’khah M, Mollaverdi F, “Comparative evaluation of tooth wipe and manual toothbrush on reduction of microbial plaque”, Journal of Periodontology & Implant Dentistry, Vol. 2, No. 1, pp. 33-36, 2010.
 • Talebi Ardakani MR, Alizadeh Tabari Z, Golami GA, Farahmand AH, Kadkhodazadeh M, “Immediate implantation in the maxillary and mandibular molar fresh sockets: technique and results”, Journal of Periodontology & Implant Dentistry, Vol. 2, No. 2, pp. 51-55, 2010.
 • Amid R, Kadkhodazadeh M, Talebi Ardakani M.R, Hemmatzadeh S, Refoua S, Iranparvar P, Shahi A, “Using Diode Laser for Soft Tissue Incision of Oral Cavity”, Journal of Lasers in Medical Sciences, Vol. 3, No. 1, pp. 36-43, 2012.
مقالات ارائه شده در مجلات خارجی
 • Moeintaghavi A, Haerian-Ardakani A, Talebi-Ardakani MA, Tabatabaie I, “Hyperlipidemia in patients with periodontitis”, J Contemp Dent Pract., Vol. 6, No. 3, pp. 78-85, 2005.
 • Moeintaghavi A, Talebi-ardakani MR, Haerian-ardakani A, Zandi H, Taghipour S, Fallahzadeh H, Pakzad A, Fahami N, “Adjunctive effects of systemic amoxicillin and metronidazole with scaling and root planing: a randomized, placebo controlled clinical trial”, J Contemp Dent Pract., Vol. 8, No. 5, pp. 51-59, 2007.
 • Talebi Ardakani MR , Moeintaghavi A , Haerian A , Afkhami Ardakani M , Hashemzadeh M, “Correlation between Levels of Sulcular and Capillary Blood Glucose”, J Contemp Dent Pract., Vol. 10, No. 2, pp. 10-17, 2009.
 • Haerian-Ardakani A, Moientaghavi A, Talebi-Ardakani MR, Sohrabi K, Bahmani S, Dargahi M, “The Association between Current Low-Dose Oral Contraceptive Pills and Periodontal Health: A Matched-Case-Control Study”, J Contemp Dent Pract., Vol. 11, No. 3, pp. 33-40, 2010.
 • Gholami GA , Kadkhodazadeh M, Talebi Ardakani MR, Aghaloo M, Mashhadiabbas F, “Histologic and Histomorphometric Evaluation of Bone Substitutes in Experimental Defects”, Research Journal of Biological Sciences, Vol. 5, No. 7, pp. 508-511, 2010.
 • Talebi Ardakani MR, Kadkhodazadeh M, Alizadeh Tabari Z, Esmaeilnejad A, “Spontaneous correction of pathologic tooth migration following nonsurgical and surgical periodontal therapy: A case report”, International Journal of Dental Case Report, Vol. 1, No. 3, pp. 3-5, 2011.
 • Esfahrood ZR, Kadkhodazadeh M, Talebi Ardakani MR, “Gingival biotype: a review”, Gen Dent, Vol. 61, No. 4, pp. 14-17, 2013.

پايان‌نامه‌های تحقيقاتی

تخصصی
 • استاد راهنما: منصور ميمندی، گيتا اسلامی، استاد مشاور: محمدرضا طالبی اردكانی، محمد جواد خرازی فرد، نویسنده: ساسان صلاحی، «بررسی آزمايشگاهی تأثیر سیلیکون بر ريزنشت ميكروبی حد فاصل ايمپلنت- اباتمنت»، 1388-1387، شماره 494.
 • استاد راهنما: محمدرضا طالبی اردكانی، گيتا اسلامی، استاد مشاور: محمد جواد خرازی فرد، نویسنده: مهديه نظر آهاری، «بررسی آزمايشگاهی ريزنشت ميكروبی حد فاصل ايمپلنت- اباتمنت»، 1388-1387، شماره 493.
 • استاد راهنما: محمدرضا طالبی اردكانی، استاد مشاور: مهدی کدخدازاده، نویسنده: زهرا علیزاده طبری، «بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنOsteoprotegerin با بيماري‌هاي پريودنتيت مزمن و پری ایمپلنتایتیس»، 1390-1389، شماره 605.
 • استاد راهنما: محمدرضا طالبي اردكاني، استاد مشاور: شهرام وزيري، نویسنده: مريم خسروي، «مقایسة اثرLAD (‭light activated disinfectant)‭‮‭‫، ژل کلرهگزیدین و تتراسایکلین بر روی باکتری‭ ‭‫Aggrigatibacteractinomycetemcomitans ‭‫(A.a)‭‫ ‭‫‭‫»، 1392-‭‫1391،‭‫ ‭‫‭‫شماره 661.‭‫ ‭‮‭‮‭‮‭‮ ‭‮‭‮‭‮‭‮

طرح‌ها

عمومی
 • استاد راهنما: محمدرضا طالبی اردكانی، نویسنده: وجيه مصدق، «بررسی وضعيت بافت‌های سخت و نرم اطراف ايمپلنت و عوامل مؤثر بر آن در بيماران بخش پريودنتولوژی دانشكده دندانپزشكی شهيد بهشتی»، 1388-1387، شماره 2786.
 • استاد راهنما: محمدرضا طالبی اردكانی، نویسنده: فرهاد ثبوتی، «بررسی رابطه بين پاتوژن‌های پريودنتال و بيماری عروق كرونری قلب»، 1388-1387، شماره 2811.
 • استاد راهنما: محمدرضا طالبی اردكانی، استاد مشاور: كامبيز عباچی زاده، نویسنده: سمانه راوندی، «بررسی همبستگی چاقی و بيماری های پريودنتال در نمونه‌های ايرانی»، 1388-1387، شماره 2820.
 • استاد راهنما: محمدرضا طالبی اردكانی، نویسنده: ياسين اسدی، «عوارض درمان‌های ايمپلنت»، 1389-1388، شماره 2900.
 • استاد راهنما: بهزاد هوشمند، استاد مشاور: محمدرضا طالبی اردكانی، نویسنده: عباس احمدی، «مقايسه تأثير بالينی جرم‌گيری و تسطيح سطوح ريشه‌ای به تنهايی و همراه با كاربرد موضعی ويتامين E به روش تری در درمان پريودنتيت مزمن»، 1391-1390، شماره 3047.
 • استاد راهنما: محمدرضا طالبی اردكانی، استاد مشاور: رضا عميد، مهدی كدخدازاده، نویسنده: پارسا قناتی، «بررسی مقايسه ميزان و نحوه توزيع تنش و كرنش استخوان در بازسازی كامل فك بی دندانی با 4 و 6 ايمپلنت با استفاده از آزمون المان محدود»، 1391-1390، شماره 3078.