مطب:

  • اقدسیه، خیابان موحد دانش، نبش خیابان نیلوفر،
    پلاک 2، ساختمان فوق تخصصی پزشکان صاحبقرانیه، طبقه 3، واحد 304